Arquivo da categoría: Enfermidades

Incluirá os posts relacionados con este tema dentro da materia CCMCO.

Intolerancia á lactosa?

As alerxias alimentarias e as intolerancias alimentarias poden cursar con síntomas similares, pero trátase de dúas acepcións que difiren considerablemente entre si. As intolerancias alimentarias, como a intolerancia á lactosa e a enfermidade celíaca, poden facer que unha persoa se … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Fráxil coma una bolboreta

A epidemólisis bullosa é o conxunto de enfermidades ou trastornos da pel transmitidas xeneticamente e maniféstanse pola aparición de úlceras e feridas na pel, en especial áreas mucosas ao mínimo roce ou golpe. Soen aparecer feridas internas, provocando un cerre … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Unha fuga sen cura.

Que é a hemofilia? A hemofilia é unha doenza xenética que afecta directamente a coagulación do sangue. Este problema deriva da incapacidade do corpo de producir as substancias necesarias para que o sangue se coagule provocando así que un pequeno … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

O inimigo é forte

     O cancro actualmente é unha das enfermidades xenéticas máis comúns e unha das causas de falecemento nos seres humanos; denomínase cancro a un conxunto de enfermidades relacionadas. Na maioría dos casos esta enfermidade é producida por cambios nos … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

O perigo das enfermidades conxénitas.

As enfermidades conxénitas son aquelas que se manifestan desde o nacemento. Pódese producir xa dende o desarrollo embrionario, durante o parto ou en consecuencia dun defecto hereditario. O desarrollo embrionario e fetal pode ser alterado por diversos factores externos: radiacións, calor, substancias químicas, infeccións e enfermedades … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Estrañas? Si, pero reais.

QUE É UNHA ENFERMIDADE RARA? É aquela que ten unha baixa incidencia na poboación. Para ser considerada como rara, cada enfermidade específica só pode afectar de forma crónica a un número limitado da poboación total xerando na persoa que a … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Non hai luz sen escuridade

Orixe Co paso dos anos, o home foi facendo marabillas e descubrimentos asombrosos, estudou a profundidade diversas materias, desde a astronomía até a arte de cociñar. Dise que é o único ser racional sobre este planeta. De todos os avances tecnolóxicos, … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Un mundo con outras cores

O daltonismo trátase dun defecto xenético que ocasiona dificultade para distinguir as cores. A súa orixe vén dada polo matemático e químico John Dalton o cal padecía este trastorno. O grado máis usual é o que provoca a confusión entre … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Enxertos de pel

Un transplante ou enxerto é un tratamento médico que consiste en trasladar órganos, tecidos ou células dunha persoa a outra. O órgano transplantado reemplaza e asume a función do órgano danado do receptor, salvándolle a vida ou mellorando a calidade de … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario

Os trasplantes: unha fonte de vida, unha segunda oportunidade

Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tecido ou conxunto de células dun individuo (donante) a outro (receptor). Existen diferentes tipos de trasplantes: Autotrasplantes: nestes, o donante e o receptor son o mesmo individuo, e dáse en diferentes casos, coma … Sigue lendo

Publicado en Enfermidades, Materia CCMCO | Deixa un comentario