A Crise e o Colesterol

Crise económica

A crise económica española é un tema moi tratado nestes últimos anos. Para comezar a falar disto, necesitaremos saber que é unha crise económica. Coñecese crise económica como unha etapa de grandes perturbacións que relacionadas entre si, potencian a reducción da produción.

Polo que podemos dicir do inicio da crise, débese en gran parte por unha sobrepoboación de autopistas, pobos e urbanizacións fantasmas; así coma tamén unha enorme burbulla inmobiliaria.

As causas desta crise débense a:

  • Débiles perspectivas de crecemento.
  • Dependencia de créditos.
  • Gobernos rexionais en apuros.
  • Crecente indignación dos habitantes.

(Aínda así, as causas son moitas e moi variadas polo que non as poderíamos agrupar neste artigo.)

Referíndonos ás consecuencias da crise,

– altos niveis de desemprego que crean un crecente desagrado na poboación.

– búsqueda de traballo, por parte da poboación, noutros paises.

– Poboación infantil perxudicada ao poder encontrarse nun mal ambiente.

Tamén podemos destacar: baixada do turismo, indecisión dos inversionistas, desconfianza social, migración, …

Colesterol

O colesterol é un esterol (lípido) que se encontra nos tecidos corporais e no plasma sanguíneo dos vertebrados.

A fórmula molecular do colesterol é C27H46O, o seu aspecto son pos cristalinos brancos, a súa densidade é de 1,052 g/cm3.

O exceso de colesterol no torrente sanguíneo provoca que se deposite en forma de placas nas arterias. As placas provocan a arteoesclerose e o conseguinte estreitamento das arterias. Se a arteria que se obstrue pertence o sistema coronario producirase un infarto de miocardio. No cerebro, un excesivo estreitamento dalgunha arterias pode provocar apoplexía.

O gasto en alimentación para o consumo no fogar ascendeu en 2007 a 62.992 millóns de euros. Os productos que máis se consomen son o pan, a carne, o peixe e a bollería. Tanto o pan coma as galletas, bollería e pastelería son alimentos demandados por un porcentaxe notable de fogares, por tanto, aparecen no consumo alimentario. Nos fogares o pan ten unha participación do 6,5% e a bollería, pastelería, galletas e cereais consta dun 3,9%. En térmos de  consumo de cada español, 42,8 kilos corresponden ao pan e a bollería corresponde ao 12,5 kilos.

O total de bollería que se consome en todo o ano é de  558.841 kilos  e os gastos son de 2.440.860,19 miles de euros en todo o ano.  Supón un gasto de 54,7 euros por persoa e un consumo de 12,5 kilos.

Nun fogar con 5 ou máis persoas o consumo é de un –15% y un –21%. Tamén depende do nivel de ingresos, nos de categoría baixa consomen unha cantidade inferior a media (-6% en pan y -22% en bollería). Sen embargo, nos fogares de categoría alta e media-alta o seu consumo é do 2,6 e 23,7%. A existencia de nenos no fogar convértese nunha circunstancia negativa para o consumo de pan e bollería, sobre todo se son menores de 6 anos (–37% e 17%), porto que as desviacións positivas aparecen na categoría de fogares sen nenos(23% en pan y 7,8%). A repercusión da idade inflúe na compra de bollería. Canto maior en idade é a persoa que realiza as compras maior é o consumo deses productos- en consecuencia, as desviacións máis negativas céntranse en aqueles lugares onde as efectúa unha persoa menor de 35 anos (–41% en pan e –13% en bollería) e as desviacións máis positivas se observan nas familias onde compra unha persoa maior de 65 anos (26% en pan e 5% en bollería).

A crise empeora a dieta, a xente consome máis comida rápida e cómese menos froita, consómese máis bollería, pan, patacas,.. A comida rápida ou a comida basura, o consumo dese tipo de alimentación débese a facer un tipo de comida rápida, aínda que as compañías baixaron os prezos dos seus menús debido en que no seu momento houbo pouca demanda debido a crise económica. Este tipo de comida, ao ser consumida doamente teñen un elevado poder de colesterol.

En conclusión, a comida rápida é mala porque ten moitas calorías, pouco valor nutricional e conteñen aditivos. Ademais, ese tipo de comida perxudica a tua saúde e produce enfermidades, como por exemplo un infarto de miocardio, obesidade, colesterol,..

A maioría das persoas consume ese tipo de comida debido a que é máis rápida e a falta de tempo. Estados Unidos é un dos lugares onde se consume máis comida basura e onde hai máis obesidade. Nos institutos e colexios de todo o mundo intentan facer que os rapaces coman sano para que non teñan problemas de saúde e intentar facer que se interesan no deporte porque axudate na saúde e estudos.

Vídeo colesterol

Esta entrada foi publicada en Enfermidades, Materia CCMCO. Garda o enlace permanente.

Deixa unha resposta