Como esta a venta de produtos farmaceúticos en Galiza? Cales entran no seguro?

Galiza é a comunidade con maior gasto en produtos farmaceúticos por habitante,  a comunidade galega é a que menos xenéricos recetou durante o ano pasado aínda que a  Sanidade asegura que a tendenza  cambiou e que se pasou do 11% de 2010 ao 28,8% do mes de abril do 2013. Deste xeito a comunidade galega  destina 72 € máis por cada cidadán a menciñas que a media estatal, onde o coste por cidadán é duns 259,62€.  Isto  débese a que Galicia é una comunidade con un elevado número de xente anciá xa que vinte de cada cen persoas ten máis de 65 anos.

Segue habendo productos farmaceúticos que entren pola Seguridade Social como por exemplo para cidadáns oncolóxicos antagonistas do receptor opioide periférico ou para vasodilatores periféricos), para os que padezan de enfermidades inflamatorias intestinais, colon irritable e diverticulosis ( formadores de volume); así tamén como encefalopatías portosistemáticas e parapléxicas.

 

PAGO DE MEDICAMENTOS. APORTACIÓN DEL USUARIO (ASEGURADO Y BENEFICIARIOS)
Antes de aplicar el RD 16/2012 A partir de 01/07/2012
En general Límite máximo de aportación tratamiento larga duración (€/mes) a enero de 2014
Pensionistas con renta inferior a 18.000€/año. 0 % 10 % 8,26 €
Pensionistas con renta entre 18.000 y 100.000€/año 0 % 10 % 18,59 €
Pensionistas con renta igual o superior a 100.000€/año 0 % 60 % 62,00 €
Personas sin recursos que peciben renta de integración 40 % 0 % 0 €
Personas perceptoras de pensiones no contributivas 0 % 0 % 0%
Afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica 0 % 0 % 0 €
Parados que han perdido el subsidio de desempleo 40 % 0 % 0 €
Personas con tratamientos por accidente de trabajo o enfermedad profesional 0 % 0 % 0 €
Usuarios con tratamientos crónicos para los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC y productos sanitarios de aportación reducida 10 %, con límite de 2,64€ 10 % Límite por receta: 4,26€
Usuarios con renta inferior a 18.000€/año 40 % 40 % Sin límite
Usuarios con renta entre 18.000€/año y 100.000€/año 40 % 50 % Sín límite
Usuarios con renta igual o superior a 100.000€/año 40 % 60 % Sin límite
Mutualistas y clases pasivas de MUFACE, ISFAS y MUGEJU 30 % 30 % Sin límite

Preguntando a anciáns próximos a nós respostáronos diversas opinións, unha gran parte están a favor do copago, “8€ como máximo é razoable” argumentan que antes moita xente tiña aunténticas farmacias nas súas casas, desperdiciándose unha gran cantidade de fármacos. Pola contra outros non estaban de acordo con pagar, xa que, a súa pensión é reducida e din algúns que: “xa pagamos bastante toda a vida como para seguir pagando agora de vellos”.

Persoalmente estamos de acordo co pensamente maioritario dos anciáns entrevistados, debemos pagar unha mínima parte dos fármacos.

 

 

 

 

Esta entrada foi publicada en Enfermidades, Materia CCMCO. Garda o enlace permanente.

Deixa unha resposta